K a n c e l a r i a   R a d c y   P r a w n e g o
A n d r z e j   S y g n e t
Specjalizacja

Kancelaria przede wszystkim odpowiada na potrzeby i życzenia Klientów koncentrując swoją praktykę przede wszystkim na:

•  prawie cywilnym,

•  prawie gospodarczym ( w tym prawie zamówień publicznych i organizacji pozarządowych),

•  prawie handlowym,

•  prawie administracyjnym ( w tym prawie budowlanym),

•  prawie bankowym,

•  prawie wekslowym,

•  prawie pracy,

•  prawie spadkowym,

•  prawie spółdzielczym,

•  prawie lokalowym,

•  funduszach unijnych.
O Kancelarii

__________________


Specjalizacja

__________________


Oferta

__________________


Honorarium

__________________


Zespół

__________________


Kontakt

__________________


Linki

Copyright © 2008 by Andrzej Sygnet  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: asygnet@akas.pl
Designed by Andrzej Sygnet
www.akas.pl
Siedziba:

ul. Franciszkańska 104/112 lok. 224
91 - 845 Łódź


Mapa lokalizacyjna
wersja polska
english version
deutsche version