K a n c e l a r i a   R a d c y   P r a w n e g o
A n d r z e j   S y g n e t
Honorarium

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem.


Proponujemy cztery systemy wynagradzania:

Wynagrodzenie wg stawek godzinowych

Wynagrodzenie kształtowane jest na podstawie uzgodnionych stawek godzinowych w oparciu o nakład czasu pracy.

Wynagrodzenie zryczałtowane

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest stała i określona stawką tygodniową, miesięczną bądź  kwartalną.

Wynagrodzenie za wykonaną usługę

W każdym przypadku, dla każdego zlecenia istnieje możliwość określenia jednorazowego wynagrodzenia za wykonaną usługę. Wysokość wynagrodzenia zależeć będzie wówczas od stopnia skomplikowania zleconej sprawy i szacowanego nakładu czasu pracy.

Premia za sukces

W przypadku niektórych spraw dodatkowym elementem wynagrodzenia jest premia za wynik sprawy. Wówczas wynagrodzenie ustalane jest wg. zasady premii za sukces i obliczane jako określony procent wartości przedmiotu sprawy.
O Kancelarii

__________________


Specjalizacja

__________________


Oferta

__________________


Honorarium

__________________


Zespół

__________________


Kontakt

__________________


Linki

Copyright © 2008 by Andrzej Sygnet  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: asygnet@akas.pl
Designed by Andrzej Sygnet
www.akas.pl
Siedziba:

ul. Franciszkańska 104/112 lok. 224
91 - 845 Łódź


Mapa lokalizacyjna
wersja polska
english version
deutsche version